DEZYNFEKTANT PROCESOWY

Do dezynfekcji procesu ekstrakcji; wód poprasowych, barometrycznych; soku podyfuzyjnego oraz gęstwy cukrowej.